Business

Verejná obchodná spoločnosť nepotrebuje základné imanie

Verejná obchodná spoločnosť nie je u nás až tak často zakladaná a využívaná. Väčšinou si podnikatelia zriaďujú spoločnosti s ručením obmedzeným. Obmedzené ručenie, kde neručí podnikateľ svojim osobným majetkom za záväzky firmy je zrejme lákavejší a istejší variant. Pri verejnej obchodnej spoločnosti je ručenie práve osobné, spoločníci ručia celým svojim majetkom za záväzky spoločnosti. Rovnako sa všetko delí rovnakým dielom, či zisk alebo akékoľvek náklady na likvidáciu, pokiaľ spoločenská zmluva nestanovuje niečo iné. V.o.s. má však aj veľkú výhodu, a to že nemusí splácať základné imanie.

business meeting

Založenie vos

Základným prvkom v zakladaní verejnej obchodnej spoločnosti je fakt, že podobnú spoločnosť nemôže založiť človek sám. Nemôže ju založiť sama ani právnická osoba. Na založenie v.o.s. musia byť aspoň 2 osoby. Pričom tieto osoby môžu byť tak fyzické, ako aj právnické. Horná hranica počtu spoločníkov vo v.o.s. stanovená nie je. Zakladajúci spoločníci vo v.o.s. musia ako prvé zhotoviť, dohodnúť sa a podpísať spoločenskú zmluvu, ktorá stanovuje založenie spoločnosti, spoločníkov, predmet činnosti, sídlo a ďalšie podrobnosti a detaily svojho fungovania, či hospodárenia.

obuvnik

Výhodou u osobnej spoločnosti ako je verejná obchodná spoločnosť je aj to, že sa nespláca základné imanie ako u kapitálových spoločností. Akýkoľvek vklad, či peňažný alebo nepeňažný do v.o.s. sa stáva majetkom spoločnosti. Spoločníci vo v.o.s. budú podnikať pod jedným obchodným menom, za ktorého názvom môže ďalej nasledovať skratka „v.o.s.“ alebo „ver.obch.spol. „ alebo, ak má obchodný názov v mene priezvisko jedného zo spoločníkov, môže si zaň písať už len „ a spol.“. Napríklad Berger a spol.

Spoločnosť je potrebné podobne, ako to je u spoločnosti s ručením obmedzeným zapísať do obchodného registra. Uhradiť príslušné súdne poplatky a registrovať sa na daňovom úrade podľa sídla spoločnosti. V.o.s. môže mať v určitých prípadoch veľké výhody. Preto ak by ste ju potrebovali založiť, môžete sa obrátiť i na profesionálnu firmu, ktorá vám verejnú obchodnú spoločnosť založí.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Verejná obchodná spoločnosť nepotrebuje základné imanie