Nezařazené

KVALITA SLOVENSKÝCH SLUŽIEB

Svet služieb je rozmanitý, no najčastejšie sa nám pod týmto pojmom vybavia obchody, hotely, wellness atď. V službách sa zákonite stretávame s pojmom produkt čím sarozumie celková ponuka – všetko, čo môže uspokojiť želanie alebo potrebu zákazníka, riešiť jeho určité problémy. Zahrňuje tiež procesy, vlastností a kvality služby vrátane okolností, ktoré kúpu sprevázdajú.

podnikatele


Úroveň poskytovaných služieb každoročne vytvára dojem o danej krajine tak pre turistov ako aj domácich obyvateľov. Hoci Slovensku nemožno uprieť modernizačnú snahu svoje služby skvalitňovať a rozširovať, predsa len stále kríva v tom najcitlivejšom spojivku reťaze, akým je vzťah predajca – zákazník. V oblasti komunikácie sa stále máme čím inšpirovať západnými krajinami. Ako príklad dokonale slúži Anglicko. Slušný pozdrav spojený s úsmevom je pri vstupe i odchode z obchodu samozrejmosťou a poďakovanie za nákup dodá zákazíkovi dobrý pocit.

Dennodenne idú tisíce ľudí na nákup, medzi nimi i zahraniční návštevníci. Aký obraz o nás a našich službách vytvárame, ak predajca pôsobí dojmom akoby zákazník ani neexistoval či dokonca otravoval? Ako si zákazník zapamätá veľkoobchod, v ktorom sa musí najskôr spýtať troch predavačov aby mu nakoniec niekto ukázal kde leží čo hľadá? Ako sa bude cítiť ak nedostane pozdrav, ani keď vkráča do prázdnej lekárne priamo k predavačke?

pekárna

Najčastejšie sa nedostatky vyskytujú v bežných obchodoch s priemerným platovým ohodnotením. Aj preto existuje argument, ktorý zlepšenie kvality poskytnutia služieb podmieňuje zvýšením platov. Celkovo môže byť problémom aj nespokojnosť so zamestnávateľom alebo s náplňou práce. Nakoľko ide o otázku komplexnú, je potrebné apelovať na účinky pozitívneho správania a hlavne profesionality predajcu. Je potrebné riešiť aj ťažkosti poskytovateľov služieb, ale nemožno vyžadovať ochotu od predavačky až keď sa všetky vyriešia. Žijeme tu spoločne a služby využívame každodenne. Ak tu chceme žiť príjemnjšie, naučme sa ich, prosím, robiť profesionálne. Aj tí, ktorí služby poskytujú, aj tí, ktorí ich využívajú.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem KVALITA SLOVENSKÝCH SLUŽIEB