Nezařazené

Keď dieťa príde o rodiča

Tá najväčšia životná strata je pre dieťa nepochybne úmrtie blízkeho človeka a to najmä rodiča. Dieťa to môže ovplyvniť dvoma spôsobmi. Buď tým pozitívnejším a to, že podnieti jeho rast, vývin osobnosti alebo naopak tým negatívnejším spôsobom a to tak, že, spôsobí regres, teda návrat k predchádzajúcemu vývinovému štádiu. Ktorý z týchto následkov životnej straty sa u dieťaťa vyvinie závisí od toho, ako dokáže daná osoba krízu zvládnuť a vyrovnať sa s ňou. Keď dieťaťu zomrie blízky človek, postihne ju vzťahová strata. Prišlo o niekoho, s kým malo vybudovaný nejaký vzťah a mohol byť pre neho kľúčový v jeho živote. Bežný ale nevyhnutný spôsob zvládnutia takejto straty je smútenie, ktoré dieťa pravdepodobne prejaví.  
otec a dcera
Smútenie ako bežný spôsob vyrovnávania sa so stratou
Po smrti alebo po odchode jedného z rodičov sa dieťaťa zmocňuje smútok a žiaľ, ktorý je u neho denno-denne prítomný a ovplyvňuje jeho bežný život. Dieťa sa zvykne často zaoberať myšlienkami na milovanú osobu, ktorú stratilo a tak postupne sa na to stáva menej citlivým a vyrovnáva sa so smútkom a nešťastím. Popieranie straty je bežné no proces vrátenia sa do normálu to výrazne spomaľuje a nemusí nastať tak skoro. Cieľom je, aby dieťa postupne dokázalo prijať stratu milovanej osoby, dosiahlo uvoľnenie psychiky, oslobodilo sa od smútku, žiaľu a mohlo postupne nadviazať nový vzťah, aj s prípadným náhradným rodičom. Po smrti jedného z rodičov je normálne, že sa u mnohých detí objavujú príznaky depresie. Nejde len o to, že stratili milovanú osobu ale aj o to, aká je celkovo citová atmosféra v rodine.
rodina u moře
Rodina je v tomto prípade to jediné o čo sa dieťa môže oprieť a preto je dôležité, aby boli ostatní členovia rodiny aspoň pred ním silní a pomáhali mu zvládať jeho pocity. Tie rodiny, ktoré podporujú citové prežívanie dieťaťa a city nie sú potláčané dokážu vyrovnať sa so smútkom rýchlejšie a prirodzene. Ak je však dieťa v rodine rozmaznávané a nútia ho potláčať smútok, môže ho to s odstupom času pohltiť keď sa k tomu vráti a nebude s tým dostatočne zmierené.  
 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Keď dieťa príde o rodiča